NOVINKY

Pozvánka na členskou schůzi 2020

Pozvánka na členskou schůzi
Irisa, výrobní družstvo.
V souladu se stanovami družstva svolává představenstvo družstva členskou schůzi, která se bude konat ve středu 22. dubna 2020 v 9.00 hodin v sídle firmy Jasenická 697 Vsetín.
Prezence od 8.00 hodin

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Volba představenstva družstva (5 členů, 1 náhradník)
4. Volba kontrolní komise družstva (5 členů, 1 náhradník)
5. Schválení usnesení
6. Závěr

S podklady k bodům programu se můžete seznámit v kanceláři u místopředsedy představenstva dne 6.4. 2020 v pracovní době. Předpokládané ukončení schůze v 10.00 hodin.

            Ivan Abdul                                    Jiří Kubíček
předseda představenstva            místopředseda představenstva

 
irisa

Jsme tradiční česká výrobní společnost, která staví na synergii svých divizí. Jsme hrdí, že dlouhodobě zaměstnáváme osoby zdravotně znevýhodněné, přičemž dokážeme splnit požadavky našich zákazníků.

 

linkedin instagram facebook youtube
irisa

Irisa, výrobní družstvo

 

Jasenická 697

755 01 Vsetín

 

571 484 411

info@irisa.cz

kartonáž

kartonáž

 

Jiří Kubíček

 

571 484 459

kubicek@irisa.cz

ozdoby

ozdoby

 

Monika Pokorná 

 

603 829 253

pokorna@irisa.cz

plasty

plasty

 

Tomáš Štugel 

 

775 910 202

stugel@irisa.cz

plasty

personální

 

Martina Martinková

 

571 484 442

martinkova@irisa.cz